خيار شور ويژه بدر 650 گرمي

خيار شور ويژه بدر 650 گرمي