نوشابه کوکاکولا شیشه ای 250cc

نوشابه کوکاکولا شیشه ای 250cc