خیارشور خاردار 680 گرمی گل باز

خیارشور خاردار 680 گرمی گل باز