سالامی گوشت گوساله پنیری

سالامی گوشت گوساله پنیری

سالامی گوشت گوساله

تهیه شده با گوشت گرم

 تاریخ انقضا 15 روز پس از تولید در یخچال دمای 3 تا 5 درجه سانتی گراد و یا 2 ماه در فریزر نگهداری شود .   

                                             

         

((ساویس طعم خوش سلامتی))

180,000 تومان