سوسیس گوساله دودی (برای خوراک و پیتزا و ...)

سوسیس گوساله دودی (برای خوراک و پیتزا و ...)

سوسیس گوساله دودی

تهیه شده با گوشت گرم

 تاریخ انقضا 15 روز پس از تولید در یخچال دمای 3 تا 5 درجه سانتی گراد و یا 2 ماه در فریزر نگهداری شود .   

*کبابی یا گریل شود*                                          

  درصورت تمایل به سرخ نمودن با روغن کم و حرارت پایین استفاده گردد .  

         

((ساویس طعم خوش سلامتی))

100,000 تومان