سس کچاپ
سس کچاپ

10,000 تومان
سس باربیکیو بدون قند
سس باربیکیو بدون قند

14,000 تومان
سس هزار جزیره بدون قند
سس هزار جزیره بدون قند

12,000 تومان
پیتزا 100گرمی
پیتزا 100گرمی

33,000 تومان
ساندویچ مرغ برگر
ساندویچ مرغ برگر

22,000 تومان
زیتون با سبزیجات
زیتون با سبزیجات

16,000 تومان
ژامبون بوقلمون
ژامبون بوقلمون

160,000 تومان
ساندویچ هات داگ ویژه
ساندویچ هات داگ ویژه

32,000 تومان
ساندویچ هات داگ کراکف
ساندویچ هات داگ کراکف

45,000 تومان
ساندویچ همبرگرمخصوص
ساندویچ همبرگرمخصوص

24,000 تومان
پیتزا خانواده
پیتزا خانواده

93,000 تومان
رول پیچ
رول پیچ

42,000 تومان
خمیر پیتزا ایتالیایی
خمیر پیتزا ایتالیایی

24,000 تومان
سوسیس گوساله دودی
سوسیس گوساله دودی

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

129,000 تومان
سوسیس گوساله پنیری
سوسیس گوساله پنیری

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

157,000 تومان
سوسیس گوسفندی
سوسیس گوسفندی

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

180,000 تومان
سوسیس گوسفندی پنیری
سوسیس گوسفندی پنیری

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

195,000 تومان
سوسیس مرغ و سبزیجات
سوسیس مرغ و سبزیجات

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

99,000 تومان
سوسیس مرغ پنیری
سوسیس مرغ پنیری

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

128,000 تومان
سوسیس بوقلمون
سوسیس بوقلمون

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

115,000 تومان
نان بربری روگن
نان بربری روگن

5,600 تومان
سوسیس کبابی
سوسیس کبابی

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

140,000 تومان
نان تاپ روگن
نان تاپ روگن

3,500 تومان
سوسیس ویژه
سوسیس ویژه

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

138,000 تومان
نان باگت روگن
نان باگت روگن

1,000 تومان
سوسیس کراکف
سوسیس کراکف

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

165,000 تومان
نان همبرگر روگن
نان همبرگر روگن

1,450 تومان
سوسیس گوساله دودی باپوشش طبیعی روده
سوسیس گوساله دودی باپوشش طبیعی روده

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

210,000 تومان
کالباس خشک
کالباس خشک

{وزن تقریبی 300 گرم است}

150,000 تومان
سس کچاپ و سیر ورمیو
سس کچاپ و سیر ورمیو

14,500 تومان
پپرونی
پپرونی

{وزن تقریبی 300 گرم است}

158,000 تومان
کالباس مرغ و قارچ
کالباس مرغ و قارچ

{وزن تقریبی 300 گرم است}

100,000 تومان
سالامی گوشت گوساله
سالامی گوشت گوساله

{وزن تقریبی 300 گرم است}

170,000 تومان
سالامی گوشت گوسفند
سالامی گوشت گوسفند

{وزن تقریبی 300 گرم است}

230,000 تومان
سس کچاپ و قارچ ورمیو
سس کچاپ و قارچ ورمیو

14,500 تومان
بیکن
بیکن

{وزن تقریبی 300 گرم است}

145,000 تومان
ژامبون گوشت
ژامبون گوشت

{وزن تقریبی 300 گرم است}

180,000 تومان
سس فرنسوی دلپذیر
سس فرنسوی دلپذیر

13,500 تومان
سس هزار جریزه دلپذیر
سس هزار جریزه دلپذیر

13,500 تومان
همبرگرد 75%
همبرگرد 75%

145,000 تومان
سس فرانسوی مهرام
سس فرانسوی مهرام

13,000 تومان
مرغ برگر80%
مرغ برگر80%

98,000 تومان
سس هزار جزیره دلپذیر
سس هزار جزیره دلپذیر

13,500 تومان
سس کچاپ تند کاله
سس کچاپ تند کاله

9,450 تومان
دوغ گاومیش ساویس
دوغ گاومیش ساویس

8,500 تومان
خیارشور ممتاز
خیارشور ممتاز

36,000 تومان
پیتزا کالزونه XL
پیتزا کالزونه XL

90,000 تومان
سس سیب زمینی کاله
سس سیب زمینی کاله

11,500 تومان
خیار شور ویژه دلپذیر
خیار شور ویژه دلپذیر

40,000 تومان
خیارشور ویژه لویه
خیارشور ویژه لویه

37,900 تومان
سس سیر کاله
سس سیر کاله

12,500 تومان
خیار شور معمولی مهرام
خیار شور معمولی مهرام

22,000 تومان
خیارشور درجه یک مهرام
خیارشور درجه یک مهرام

28,500 تومان
دیس خوراک 500گرمی
دیس خوراک 500گرمی

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

50,000 تومان
پنیر ورقه ای گودا کاله
پنیر ورقه ای گودا کاله

20,000 تومان
گوساله خالص 60 درصد
گوساله خالص 60 درصد

140,000 تومان
ساویس گوساله
ساویس گوساله

140,000 تومان
M پیتزا میکس
M پیتزا میکس

50,000 تومان
نان پیتزا
نان پیتزا

18,900 تومان
M پیتزا پپرونی
M پیتزا پپرونی

58,000 تومان
M پیتزا سالامی
M پیتزا سالامی

55,000 تومان
M پیتزا مرغ
M پیتزا مرغ

48,000 تومان
M پیتزا بوقلمون
M پیتزا بوقلمون

55,000 تومان
M پیتزا سوسیس
M پیتزا سوسیس

45,000 تومان
هی دی 320 سی سی شیشه
هی دی 320 سی سی شیشه

5,300 تومان
زیتون شور مهرام
زیتون شور مهرام

35,000 تومان
خیارشوردرجه یک مهرام
خیارشوردرجه یک مهرام

28,500 تومان
سس گوجه فرنگی 650g مهرام
سس گوجه فرنگی 650g مهرام

18,000 تومان
خیارشور سوپر ویژه
خیارشور سوپر ویژه

44,900 تومان
سس مایونز دلپذیر
سس مایونز دلپذیر

14,800 تومان
انرژی زا Hubert
انرژی زا Hubert

17,000 تومان
هی دی لیمو
هی دی لیمو

10,500 تومان
سس خرسی مهرام
سس خرسی مهرام

13,800 تومان
آب معدنی کتابی ورسای
آب معدنی کتابی ورسای

3,000 تومان
سوسیس چیلی
سوسیس چیلی

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

165,000 تومان
سامر بلونی
سامر بلونی

108,000 تومان
فرشی دی سیب
فرشی دی سیب

6,000 تومان
فرشی دی بلوهاوایی
فرشی دی بلوهاوایی

4,500 تومان
سس ماست دلپذیر
سس ماست دلپذیر

15,500 تومان
سیب زمینی تنوری
سیب زمینی تنوری

12,000 تومان
سیب زمینی مخصوص
سیب زمینی مخصوص

15,000 تومان
نوشابه قوطی کوکاکولا
نوشابه قوطی کوکاکولا

6,500 تومان
سالاد میکس
سالاد میکس

38,000 تومان
پیتزا میکس L
پیتزا میکس L

85,000 تومان
پیتزا پپرونی L
پیتزا پپرونی L

95,000 تومان
پنیر کبابی450گرمی
پنیر کبابی450گرمی

66,000 تومان
پیتزا سالامی L
پیتزا سالامی L

90,000 تومان
پیتزا مرغ L
پیتزا مرغ L

80,000 تومان
پیتزا بوقلمون L
پیتزا بوقلمون L

90,000 تومان
پیتزا سوسیس L
پیتزا سوسیس L

75,000 تومان
پیتزا کالزونهL
پیتزا کالزونهL

68,000 تومان
پیتزا میکس XL
پیتزا میکس XL

110,000 تومان
پیتزاپپرونی XL
پیتزاپپرونی XL

120,000 تومان
پیتزا سالامی XL
پیتزا سالامی XL

115,000 تومان
پیتزا مرغ XL
پیتزا مرغ XL

100,000 تومان
رولت مرغ
رولت مرغ

{وزن تقریبی 300 گرم است}

100,000 تومان
پیتزا بوقلمون XL
پیتزا بوقلمون XL

120,000 تومان
پیتزا سوسیس XL
پیتزا سوسیس XL

95,000 تومان
هات داگ ویژه
هات داگ ویژه

38,000 تومان
هات داگ گوسفندی
هات داگ گوسفندی

52,000 تومان
هات داگ گوساله
هات داگ گوساله

45,000 تومان
سس کچاپ دلپذیر 700گرمی
سس کچاپ دلپذیر 700گرمی

19,500 تومان
هات داگ مرغ
هات داگ مرغ

37,000 تومان
سس کچاپ کاله 375گرمی
سس کچاپ کاله 375گرمی

9,200 تومان
هات داگ کراکف
هات داگ کراکف

57,000 تومان
برگر ویژه
برگر ویژه

35,000 تومان
چیز برگر
چیز برگر

40,000 تومان
سالامی برگر
سالامی برگر

53,000 تومان
مرغ برگر
مرغ برگر

33,000 تومان
سس رنج مهرام430گرم
سس رنج مهرام430گرم

12,500 تومان
پلاس برگر
پلاس برگر

69,000 تومان
میکس برگر
میکس برگر

60,000 تومان
سس چیلی دلپذیر 450گرمی
سس چیلی دلپذیر 450گرمی

14,500 تومان
سس مایونز مهرام 300گرمی
سس مایونز مهرام 300گرمی

11,000 تومان
سس سزار440گرمی مهرام
سس سزار440گرمی مهرام

17,000 تومان
سس کوکتل مهرام300گرمی
سس کوکتل مهرام300گرمی

12,000 تومان
سبد خرید خالی است