پیتزا 100گرمی
پیتزا 100گرمی

28,000 تومان
پیتزا خانواده
پیتزا خانواده

78,000 تومان
رول پیچ
رول پیچ

38,000 تومان
سوسیس گوساله دودی
سوسیس گوساله دودی

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

100,000 تومان
سوسیس گوساله پنیری
سوسیس گوساله پنیری

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

112,000 تومان
سوسیس گوسفندی
سوسیس گوسفندی

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

135,000 تومان
سوسیس گوسفندی پنیری
سوسیس گوسفندی پنیری

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

140,000 تومان
سوسیس مرغ و سبزیجات
سوسیس مرغ و سبزیجات

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

80,000 تومان
سوسیس مرغ پنیری
سوسیس مرغ پنیری

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

90,000 تومان
سوسیس بوقلمون
سوسیس بوقلمون

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

100,000 تومان
نان بربری روگن
نان بربری روگن

5,600 تومان
نان تاپ روگن
نان تاپ روگن

3,500 تومان
سوسیس ویژه
سوسیس ویژه

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

107,000 تومان
نان باگت روگن
نان باگت روگن

1,000 تومان
سوسیس کراکف
سوسیس کراکف

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

115,000 تومان
نان همبرگر روگن
نان همبرگر روگن

1,450 تومان
کالباس خشک
کالباس خشک

{وزن تقریبی 300 گرم است}

125,000 تومان
سس کچاپ و سیر ورمیو
سس کچاپ و سیر ورمیو

14,500 تومان
پپرونی
پپرونی

{وزن تقریبی 300 گرم است}

110,000 تومان
کالباس مرغ و قارچ
کالباس مرغ و قارچ

{وزن تقریبی 300 گرم است}

85,000 تومان
سالامی گوشت گوساله
سالامی گوشت گوساله

{وزن تقریبی 300 گرم است}

139,000 تومان
سالامی گوشت گوسفند
سالامی گوشت گوسفند

{وزن تقریبی 300 گرم است}

170,000 تومان
سس کچاپ و قارچ ورمیو
سس کچاپ و قارچ ورمیو

14,500 تومان
سس کچاپ تند کاله
سس کچاپ تند کاله

9,450 تومان
سس ساندویچ کاله
سس ساندویچ کاله

8,800 تومان
سس سیب زمینی کاله
سس سیب زمینی کاله

11,500 تومان
دیس خوراک 500گرمی
دیس خوراک 500گرمی

{وزن تقریبی هر بسته 600 گرم}

45,000 تومان
سس گوجه تند دلپذیر
سس گوجه تند دلپذیر

12,500 تومان
آب معدنی کتابی ورسای
آب معدنی کتابی ورسای

3,000 تومان
نوشابه 1/5اسپرایت
نوشابه 1/5اسپرایت

9,900 تومان
هی دی 1لیتری استوایی
هی دی 1لیتری استوایی

10,500 تومان
هی دی 1لیتری هلو
هی دی 1لیتری هلو

10,500 تومان
هی دی 1لیتری لیمو
هی دی 1لیتری لیمو

10,500 تومان
سیب زمینی تنوری +
سیب زمینی تنوری +

10,000 تومان
نوشابه شیشه ای فانتا
نوشابه شیشه ای فانتا

4,500 تومان
سیب زمینی مخصوص +
سیب زمینی مخصوص +

15,000 تومان
نوشابه قوطی کوکاکولا
نوشابه قوطی کوکاکولا

6,000 تومان
نوشابه قوطی فانتا
نوشابه قوطی فانتا

6,000 تومان
پیتزا میکس L+
پیتزا میکس L+

67,000 تومان
نوشابه قوطی اسپرایت
نوشابه قوطی اسپرایت

6,000 تومان
پیتزا پپرونی L+
پیتزا پپرونی L+

78,000 تومان
پیتزا سالامی L+
پیتزا سالامی L+

72,000 تومان
پیتزا مرغ L+
پیتزا مرغ L+

68,000 تومان
پیتزا بوقلمون L+
پیتزا بوقلمون L+

73,000 تومان
هی دی قوطی استوایی
هی دی قوطی استوایی

6,500 تومان
پیتزا سوسیس L+
پیتزا سوسیس L+

58,000 تومان
پیتزا کالزونهL+
پیتزا کالزونهL+

50,000 تومان
پیتزا میکس XL+
پیتزا میکس XL+

87,000 تومان
پیتزاپپرونی XL+
پیتزاپپرونی XL+

100,000 تومان
پیتزا سالامی XL+
پیتزا سالامی XL+

90,000 تومان
پیتزا مرغ XL+
پیتزا مرغ XL+

88,000 تومان
پیتزا بوقلمون XL+
پیتزا بوقلمون XL+

95,000 تومان
پیتزا سوسیس XL+
پیتزا سوسیس XL+

75,000 تومان
هات داگ ویژه +
هات داگ ویژه +

33,000 تومان
هات داگ گوسفندی +
هات داگ گوسفندی +

38,000 تومان
هات داگ مرغ +
هات داگ مرغ +

27,000 تومان
سس کچاپ کاله 375گرمی
سس کچاپ کاله 375گرمی

9,200 تومان
هات داگ کراکف +
هات داگ کراکف +

43,000 تومان
برگر ویژه +
برگر ویژه +

32,000 تومان
چیز برگر +
چیز برگر +

36,000 تومان
سالامی برگر +
سالامی برگر +

42,000 تومان
مرغ برگر +
مرغ برگر +

28,000 تومان
پلاس برگر +
پلاس برگر +

60,000 تومان
میکس برگر +
میکس برگر +

52,000 تومان
سس چیلی دلپذیر 450گرمی
سس چیلی دلپذیر 450گرمی

12,500 تومان
دوغ 7گیاه گرینه دولیتر
دوغ 7گیاه گرینه دولیتر

19,000 تومان
سبد خرید خالی است